English ??????? Deutsch Lietuviškai

 

Meniu2

Jaunimo g. 8, LT-40128, Kupiškis
Tel. (8 459) 35 080, faksas (8 459) 35 355
El. paštas direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt 
                
mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt


 

 
 

 

APIE MUS

APIE MUS

VIZIJA - Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje.                                                                           

MISIJA - teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, atsakingai ir solidariai kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti.

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d.

Mokyklai vadovauja direktorė Lina Kaušakienė. Veiklą koordinuoja du pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Mokykloje dirba 43 pedagogai (iš jų 10 mokytojų metodininkų, 19 vyresn. mokytojas), socialinis pedagogas,  2 bendrabučio auklėtojai. 10 pedagoginių darbuotojų yra įgiję edukologijos magistro laipsnius.

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos narė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Mokykla turi licenciją vykdyti 126 formaliojo profesinio mokymo programų. Nuo mokyklos įsikūrimo parengta 3 262 įvairių  profesinio mokymo programų specialistų; iš jų – 1618 įgijo vidurinį išsilavinimą.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla vykdo pirminį profesinį mokymą, suaugusiųjų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. 2008 metais akredituota vidurinio ugdymo programa. Įsteigus gimnazijos skyrių, mokykla sėkmingai integravosi ir į teikiančiųjų vidurinį išsilavinimą rajono mokyklų tinklą. Tenkindama mokinių poreikius mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą.

Mokykloje įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standartą. Yra sertifikuotos dvi sritys: vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas. 2016 m. gruodžio 19 d. išduotas sertifikatas (sertifikato registracija Nr. VST.16K.1155).

2017 m. rugsėjo pradžios duomenimis mokykloje mokosi 416 mokinių, sudaryta 16 grupių.

Mokykloje vykdoma 11 profesinio mokymo programų, vidurinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, staliaus, socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programas.  Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  vykdomos trys modulinės profesinio mokymo programos: apskaitininko ir kasininko, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo.

Mokykloje veikia 3 skyriai: gimnazijos skyrius, profesinio mokymo skyrius, tęstinio mokymo skyrius.

Sparčiai keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, mokykla kasmet keičia specialybių pasiūlą, pritaiko/koreguoja (modulinių) profesinio mokymo programų turinį, atnaujina infrastruktūrą. Programų pritaikymas ir koregavimas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir pageidavimus.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, darbo biržomis, Kupiškio rajono savivaldybe, Kupiškio rajono policijos komisariatu (yra sudaryta Saugios kaimynystės sutartis ir vykdomos joje numatytos priemonės) ir kitomis institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: mokymo programų koregavimas/ pritaikymas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos–mugės ir kt.

Mokykla turi 200 vietų bendrabutį mokiniams, 82 vietų mokomąjį viešbutį, mechanines gamybines dirbtuves, žemės ūkio technikos garažus, mokomąją fermą (minizoosodą), sodą, parką, ji disponuoja valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės. Mokykla prekiauja savo išauginta  produkcija, teikia svečių apgyvendinimo viešbutyje, stalų serviravimo, pobūvių aptarnavimo, būsto remonto bei kitas paslaugas gyventojams.

2017 m. birželio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje įsteigta vairavimo mokykla. 2017 m. birželio 14 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos suteikė teisę vykdyti B kategorijos vairuotojų mokymą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdomas B kategorijos vairuotojų mokymas.

Mokykla išsiskiria ir savo aplinka, bendra kultūrine erdve, saugumu. Mokiniai nuolat užima prizines vietas regioniniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Mokykloje aktyvi projektinė veikla. Per 2012-2018 metus užsienyje stažavosi 78 pedagogai ir 84 mokiniai.

2015 m. lapkričio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai buvo suteikta Europos Komisijos mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją.

Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per pastaruosius 3 metus ypač pagerėjo informacinių technologijų  įtaka mokyklos veiklos organizavimui  ir ugdymo procesui. Informacinių technologijų kabinetai aprūpinti naujausiais kompiuteriais. Mokykloje naudojamas elektroninis dienynas TAMO, Moodle sistema. Ugdymo procese naudojamos 9 licencijuotos kompiuterinės programos, 60 įvairių dalykų kompiuterinių programų. Pedagogai nuolat tobulina IT naudojimo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Mokykloje kompiuterizuotos su prieiga prie interneto kabinetų ir laboratorijų vadovų, visos administracijos, socialinio pedagogo, neformaliojo švietimo organizatoriaus, bendrabučio administratoriaus darbo vietos, 5 vietos bibliotekos skaitykloje, 2 – mokytojų kambaryje, 5 – bendrabutyje.  

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis, tel. (8-459) 35080; faks. (8-459) 35355 , el. p. direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190805125. PVM mokėtojo kodas LT908051219

© Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.